Sag: Pilestræde 39

Pilestræde 039, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Pilestræde 39
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Pilestræde 039
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset og det dermed sammenbyggede sidehus (1784-86 af J. Boye Junge, ombygget 1901). F. 1945. Udv. 1992.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
08-07-1992
Begrundelse:
Journal nr.:
412/101-0022

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-10-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-789/84

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
13-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Pilestræde 039, Købmager kv. 83. Bygningshistorisk undersøgelse. 32 sider inkl. udskrifter, tegninger og fotografier. Trine Søbjerg Nielsen/Karsten Rønnow. Marts 1987.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Pilestræde 39

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap