Sag: Stellings Hus

Gammeltorv 006, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Stellings Hus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gammeltorv 006
Kommune:
København
Omfang:
Hjørnehuset (1937 af Arne Jacobsen). F. 1991.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
04-02-1992
Journal nr.:
426/101-0106

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-10-1991
Begrundelse:
Bygningen, opført 1937 efter tegning af arkitekt Arne Jacobsen, blev enstemmigt indstillet til fredning på grund af de åbenlyse arkitektoniske kvaliteter og på trods af de stedfundne mindre ændringer. (Nye vinduer med udskiftning af de oprindelige jernrammer).
Journal nr.:
411/101-0070


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gammeltorv 6

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap