Sag: Havneadministrationen

Nordre Toldbod 7-11, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Havneanlæg
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Havneadministrationen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nordre Toldbod 7-11
Kommune:
København
Omfang:
Administrationsbygningen (1868 af Vilhelm Dahlerup og Frederik Bøttger, forhøjet 1939-40 af Einar Madvig). F. 1979.
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Havneanlæg
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Andet
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-12-1979
Journal nr.:
621-15-50/77


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Nordre Toldbod 11
Fredet bygning Nordre Toldbod 7
Fredet bygning Nordre Toldbod 7

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap