Sag: Søpavillonen

Gyldenløvesgade 024, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Søpavillonen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gyldenløvesgade 024
Kommune:
København
Omfang:
Pavillonen og dens umiddelbare omgivelser (1894-95 af Vilhelm Dahlerup). F. 1984.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Anlæg

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
21-11-1984
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-08-1984
Journal nr.:
621-15-283/83


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
"Gyldenløvesgade 024, Nørrevold kv. 404. Farvearkæologisk undersøgelse. Vægdekoration i ""Vinlageret"". 2 sider samt fotografier (5 optagelser). Lene Larsen. Juli 1984. "Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gyldenløvesgade 24

Fredede omgivelser: 1

Signatur Anlæg


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap