Sag: Magstræde 18

Magstræde 018, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Magstræde 18
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Magstræde 018
Kommune:
København
Omfang:
Forhus (ca. 1730) med side- og baghus. Fredet 1945.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-04-1974
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-09-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
29-07-1998
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/101-0154


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Magstræde 018, Snarens kv. 36. Bygningsarkivalsk undersøgelse (partiel ejerliste). 1 side (håndskrevet). Usigneret (Allan Tønnesen). Udateret.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Magstræde 18

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap