Sag: Sofiebadet

Sofiegade 015 A-B, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Idrætsanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sofiebadet
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sofiegade 015 A-B
Kommune:
København
Omfang:
Den tidl. badeanstalt (1909 af stadsarkitekt Hans Wright). F. 2000.
Beskrivelse:
"Lokalitetsbeskrivelse Elisabeth Buchwald, maj 1999: Badeanstalten, der var i funktion til udgangen af 1997, er en 11 fag lang, toetages længebygning i rød blankmur med skifertækket sadeltag. Facaden er udformet i et enkelt formsprog og symmetrisk opbygget med to sidestillede indgangsdøre - én til herrebadet og én til damebadet. En kraftig cordongesims med savsnit adskiller de to etager, hvoraf den nederste - badeanstalten - har store, rundbuede vinduer med originale, grønmalede rammer. I facaden har man desuden bevaret de oprindelige indgangsdøre med fyldninger, hvorimod bagsidens ene indgangsdør er udskiftet med en plan finérdør. På bagsiden har man endvidere adgang til kvindeafdelingen gennem et oprindeligt, lille bindingsværks-""udskud"" med kobbertag. Endvidere bemærkes det, at den nederste meter af bagsidens murværk er udført i rødglaserede teglsten - en praktisk detalje set i lyset af, at badeanstalten deler (skole-)gård med den tidligere Dronningegades skole, nu Christianshavns Beboerforening. I det indre har man opretholdt den oprindelige plandisposition med badeafdeling i underetagen og i overetagen skolekøkken og en bestyrer-/lærerbolig, i dag indrettet til (ikke besigtigede) kommunale klubværelser og en lejlighed til den tidligere bademester. Badeafsnittene, hvoraf mandsbadet er på tre fag og kvindebadet på to fag, er adskilt af et to fag bredt, tværgående kedelrum. I badeafsnittene er planerne stort set som ved opførelsen: Fra en lille forstue, flankeret af et toilet og et opholdsrum til hhv. ""bademesteren"" og ""badekonen"", nås et større ""venteværelse"", fra hvilket man gennem en stor rundbuet åbning har adgang til selve badene. Begge bade består af et omklædningsrum og bag dette et egentligt brusebad. Damebadet har ydermere bevaret det ene af de to oprindelige fritstående badekar. Badene har fået nyt varmeanlæg med nye rørføringer, men er ellers bevaret med den oprindelige indretning i de originale materialer: Væggene er således beklædt med hvidglaserede fliser, dekorativt afbrudt af borter af grønsorte fliser, gulvene støbt med lys terrazzo, og omklædnings- og badekabinerne adskilt ved lysegrå marmorplader. Endvidere er en stor del af de oprindelige rør, beslag, knager etc. bevaret, dog ikke de gamle armaturer. Væsentligste ændring af badene er etablering af en træbeklædt sauna, i mandeafsnittet opsat i ""venteværelset"" og i kvindeafsnittet indsat i en omklædnings-/badekabine. Vedligeholdelsestilstand Rimelig velholdt, dog trænger det udvendige træværk til maling. "
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Idrætsanlæg
Bebyggelsestype:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
11-05-2000
Begrundelse:
Bygningen er - som en af de få tilbageblevne og mest intakte, ældre, badeanstalter - et kulturhistorisk meget væsentligt vidnesbyrd om bolig- og levevilkårene i København i begyndelsen af 1900-tallet, foruden at bygningen med dens velbevarede interiør med fliseklædte vægge, terrazzogulve, marmorkantede buer og marmorskillevægge er et godt eksempel på periodens solide og kvalitative, offentlige byggeri. (Jf. brev af 12. januar 2000)
Journal nr.:
1996-911/101-0068


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
FredningsbeskrivelseOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sofiegade 15A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap