Sag: Larsbjørnsstræde 23

Larsbjørnsstræde 023, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Larsbjørnsstræde 23
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Larsbjørnsstræde 023
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1807-08). F. 1959.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-04-1959
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-05-1996
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/101-0131


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Larsbjørnsstræde 23 Matr.nr. 183, Nørre Kvarter, København Farvearkæologisk undersøgelse af gadefacaden 3 sider + 14 sider billeder Nationalmuseet November 1996Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Larsbjørnsstræde 23A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap