Sag: Nybrogade 24 og Magstræde 11

Nybrogade 024 og Magstræde 011, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nybrogade 24 og Magstræde 11
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nybrogade 024 og Magstræde 011
Kommune:
København
Omfang:
Nybrogade 24: for- og sidehus (1815-17, forhøjet med en etage 1853); Magstræde 11: forhus (1700-tallet, ombygget 1815-17). F. 1918.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
29-07-1991
Begrundelse:
Journal nr.:
426/101-0090

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
19-09-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Nybrogade 024 og Magstræde 011, Snarens kv. 20. Bygningshistorisk undersøgelse. 61 sider incl. tegninger, fotografier og farvearkæologisk undersøgelse af forhusets 1., 2., 3. og 4. etage udført af Jørgen Høj Madsen/Nat.mus., Bevaringsafdelingen. Malene La Cour Rasmussen/Claus M. Smidt og Simon Christiansen. 1991.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nybrogade 24

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap