Sag: Knabrostræde 24

Knabrostræde 24, København
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Knabrostræde 24
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Knabrostræde 24
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (bindingsværksbygning fra ca. 1730 beskadiget ved brand og istandsat med grundmuret facade 1822, ombygget senere). F. 1945.* Ophævet 2013.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
17-11-1978
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-59/75

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
16-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-07-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
20-08-2013
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at Knabrostræde 24, Københavns Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Knabrostræde 24 er i det ydre kraftigt ombygget og fremstår med nyere termovinduer, hovedgesims, tagsten og kviste. I det indre er planløsningen væsentligt ombygget, og bygningen fremstår, på nær enkelte ældre døre og paneler, med nyere overflader og bygningsdele, der er fremmede for bygningens alder og arkitektur. Kulturstyrelsen finder, at bygningens værdier i dag knytter sig til placeringen i gadeforløbet, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at fastholde fredningen.
Journal nr.:
2013-7.82.04/101-0001


Omfattede bygninger: 1


Bevaringsværdig bygning Knabrostræde 24

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap