Sag: Vestergade 15

Vestergade 015, hj. af Kattesundet, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vestergade 15
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vestergade 015, hj. af Kattesundet
Kommune:
København
Omfang:
Hjørnebygningen med sidehus (1797-98 af Philip Lange og L.L. Thrane). F. 1959. *
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-04-1959
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-04-2009
Begrundelse:
Journal nr.:
2009-7.83.03/101-0002


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Vestergade 015, Vester kv. 46. Bygningsarkivalsk undersøgelse. 2 sider. V.J./Nat.mus., 2. afdeling. September 1969.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vestergade 15

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap