Sag: Nikolaj Plads 7

Nikolaj Plads 007, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nikolaj Plads 7
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nikolaj Plads 007
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1848-49 af P.C. Hagemann). F. 1959.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-08-1975
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-04-1959
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nikolaj Plads 7

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap