Sag: Fæstningens Materialgård

Frederiksholms Kanal 030 og Bryghusgade 002, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
6
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Fæstningens Materialgård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Frederiksholms Kanal 030 og Bryghusgade 002
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset mod kanalen (materialforvalterboligen 1740, ombygget 1940) med sammenhængende sidehuse og fløjene mod Bryghusgade (1768, udvidet 1818) og Vester Voldgade (magasinet 1748) og mure og porte mod gaderne. F. 1952. Fredningen udvidet 2007 med gårdrummet.
Beskrivelse:
Forslaget om udvidelse af fredningen omfatter gård- og haveanlæg i Fæstningens Materialgård. Den eksisterende fredning fra 1952 omfatter forhuset mod kanalen (materialforvalterboligen 1740, ombygget 1940) med sammenhængende sidehuse og fløjene mod Bryghusgade (1768, udvidet 1818) og Vester Voldgade (magasinet 1748) samt mure og porte mod gaderne. Anlæggets historie Fæstningens Materialgård har siden 1680’erne ligget på samme sted, men først omkring 1740 begyndte byggeriet af de bygninger, vi ser i dag. I 1740 opførtes en ny, grundmuret og ganske fornem bolig for materialforvalteren. Den 45 fag lange bindingsværksbygning mod Vester Voldgade kom til i 1748, og efter en brand opførtes i 1768 et grundmuret materialskur i to etager mod Bryghusgade. Ligeledes efter brand kom de to grundmurede halvtagsbygninger modsat materialskuret til i 1819 (i fredningslisten benævnt sidebygninger). Disse to blev i 1925 forbundet med en halvtagsoverdækket, grundmuret bygning i to etager. Beskrivelse Rummet mellem bygningerne er trekantet og det samme er det lille haveanlæg, der er lagt i midten. Anlægget er kantet med kraftige rosenbuske og i midten er plantet tre tulipantræer. Et par smalle stier sikrer at græsplænen kan krydses, så man er fri for at gå udenom. I trekantens brede ende er der udsparet en mindre plads til to biler. Langs haveanlæggets langside er i 1940 etableret et langstrakt sikringsrum med to nedgange og to lugeåbninger. Tre store kastanietræer står i række langs sidebygningerne. Modsat Bryghusgade er der mellem bygninger et andet lille haveanlæg. Når rummet mellem husene kan beskrives som både et have- og et gårdanlæg kan det begrundes i de brede brostensbelagte gangarealer mellem bygningerne. Brostensbelægninger er udført med megen omhu og delikatesse. Hertil kommer at der langs magasinbygningen mod Bryghusgade som en reminiscens fra tidligere tider ligger en åben rendesten med stensat overgang. Vedligeholdelsestilstand Have- og gårdanlægget er velholdt. Kommuneatlas Have- og gårdrummet er ikke behandlet i bydelsatlas for Indre By/Christianshavn Omgivelser Have- og gårdrummet i Fæstningens Materialgård er et af byens skjulte, private rum. Rumet fremtræder som en fredfyldt oase. Samtidig giver rummet betydning til de omliggende bygninger, der vender facaderne mod gaderummene. Litteraturhenvisninger Pamflet om Fæstningens Materialgård, udsendt af Forsvarets Bygningstjeneste
Antal bygninger:
6
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Mur med portal, låge ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-04-1952
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
20-09-2007
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-123/101-0042

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
18-10-2007
Begrundelse:
Kulturarvsstyrelsen finder, at gårdrummet i Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal 30, Københavns Kommune, har de kulturhistoriske og arkitekturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Have- og gårdrummet i Fæstningens Materialgård udgør det samlende element i det fredede bygningsanlæg. Bygningsanlægget er beregnet til at ses udefra, men det indre rum med de omhyggelige belægninger samler de forskelligartede bygninger til et hele og giver dem betydning. Gården udgør en helhed sammen med bygningen. Bygningssynet finder, at de bærende fredningsværdier i gårdrummet i Fæstningens Materialgård især knytter sig til gårdrummets lukkede karakter i sammenhæng med bygningerne.
Journal nr.:
2003-113/101-0016

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
03-07-2008
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-113/101-0016
;
2009-7.82.03/101-0003


Omfattede bygninger: 6


Fredet bygning Frederiksholms Kanal 30
Fredet bygning Frederiksholms Kanal 30
Fredet bygning Frederiksholms Kanal 30
Fredet bygning Frederiksholms Kanal 30
Fredet bygning Bryghuspladsen 1
Fredet bygning Frederiksholms Kanal 30

Fredede omgivelser: 2

Signatur Mur med portal, låge
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap