Sag: Christiansgården, del af Dronningegården

Dronningens Tværgade 037-043, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Christiansgården, del af Dronningegården
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Dronningens Tværgade 037-043
Kommune:
København
Omfang:
Det vinkelformede etageboligbyggeri samt pladsen afgrænset af bebyggelsen Dronningens Tværgade og Adelgade (1943 af Kay Fisker, C.F. Møller og Eske Kristensen). F. 1995.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Parkeringsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
01-04-1996
Journal nr.:
911/101-0055

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
04-09-1995
Journal nr.:
926/101-0083

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
26-05-1995
Journal nr.:
911/101-0055


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Dronningens Tværgade 37

Fredede omgivelser: 1

Signatur Parkeringsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap