Sag: Ny Kongensgade 9

Ny Kongensgade 9, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ny Kongensgade 9
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Ny Kongensgade 9
Kommune:
København
Omfang:
Forhus med tilstødende sidehus (1804). F. 1918.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
23-02-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-679/82

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
15-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Ny Kongensgade 9 Matr.nr. 232, Vester Kvarter Farvesnitsanalyse Nationalmuseet November 1995Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Ny Kongensgade 9

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap