Sag: Kronprinsessegade 48-50

Kronprinsessegade 50 (tidl. 48-50), København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kronprinsessegade 48-50
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kronprinsessegade 50 (tidl. 48-50)
Kommune:
København
Omfang:
Forhuse mod Kronprinsessegade (nr. 48 opf. 1807 af Jens Dahl, nr. 50 opf. 1806 af Jens Dahl, facaden senere ændret, og huset forkortet med et fag 1959). F. 1945.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
21-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kronprinsessegade 50

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap