Sag: Arrestbygningen

Nytorv 021, Slutterigade 001 og Hestemøllestræde 001, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Arrestbygningen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nytorv 021, Slutterigade 001 og Hestemøllestræde 001
Kommune:
København
Omfang:
Det samlede bygningskompleks med facade mod Slutterigade, facade og port mod Hestemøllestræde (1805-15 af C.F. Hansen, ombygget og restaureret 1938-42 af Kaj Gottlob) samt den selvstændige bygning mod Nytorv (1888-89, formentlig af Ludvig Fenger). F. 1918.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Mur med portal, låge

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
15-03-1951
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nytorv 21

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur med portal, låge


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap