Sag: Sankt Annæ Plads 13

Sankt Annæ Plads 013, hj. af Amaliegade, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sankt Annæ Plads 13
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sankt Annæ Plads 013, hj. af Amaliegade
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset mod Amaliegade (1750'erne og senere). F. 1918.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Sankt Annæ Plads 013, Sankt Annæ Ø. kv. 113. Bygningshistorisk undersøgelse. 16 sider. Usigneret. 1985. Sankt Annæ Plads 13 Matr.nr. 113, Sankt Annæ Øster kvarter Farvearkæologisk undersøgelse 5 sider, 7 sider billeder Nationalmuseet April 1997Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sankt Annæ Plads 13

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap