Sag: Blå Pakhus

Toldbodgade 36 A og B, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Blå Pakhus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Toldbodgade 36 A og B
Kommune:
København
Omfang:
Pakhusbygningen (1781-83 af C.F. Harsdorff). F. 1946.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
13-09-1982
Journal nr.:
625-15-136/80

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
12-03-1951
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-02-1946
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Toldbodgade 036, Blå pakhus, Sankt Annæ Ø. kv. 302. Bygningsarkæologisk undersøgelse. 5 sider samt fotografier. Kurt Rosenkrans Høyer. Februar 1978.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Toldbodgade 36A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap