Sag: Reformert Kirkes Præstegård

Åbenrå 032-034, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Præstegård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Reformert Kirkes Præstegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Åbenrå 032-034
Kommune:
København
Omfang:
Forhusene og den med disse sammenbyggede fælles sidefløje (1730-33). F. 1918.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Præstegård
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
17-12-1987
Journal nr.:
625-15-82/88

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
14-03-1951
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
14-12-1945
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Åbenrå 32

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap