Sag: Nyhavn 1

Nyhavn 001, hj. af Store Strandstræde, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nyhavn 1
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nyhavn 001, hj. af Store Strandstræde
Kommune:
København
Omfang:
Hjørnehuset (1753) og muren langs Nyhavn; Store Strandstræde 2: forhuset (før 1731, sammenbygget 1817) med sidehus (1817-18). F. 1945.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
13-12-1980
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-53/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Nyhavn 001, Sankt Annæ Ø. kv. 1. Bygningshistorisk redegørelse. 5 sider. Jens Chr. Varming. Marts 1984.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nyhavn 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap