Sag: Vartov

Farvergade 27 A-L og Løngangsstræde 24, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vartov
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Farvergade 27 A-L og Løngangsstræde 24
Kommune:
København
Omfang:
Bygningerne mod Farvergade, Vester Voldgade og Løngangsstræde (1724-54 af Johan Cornelius Krieger, ombygget og forhøjet 1855-60) samt tilbygningen til Løngangsstæde 24, beliggende i gårdens nordøstlige ende (1930 af Aage Rafn). F. 1918. Udv. 1996.*
Beskrivelse:
For tilbygningen: Den vinkelformede tilbygning på henholdsvis tre og et fag spænder mellem forhuset Løngangsstræde 24 og sidehuset til Farvergade 25. Den treetages bygning er muret i mørkt røde tegl og afdækket med rødt tegltag. De småsprossede vinduer har pudsede indfatninger. Den lange fløj har brunmalet indgangsdør i vest, den korte fløj brunmalede dørfløje med jerngitter i det rundbuede indgangsparti. Bygningens bagside, der vender mod nabogården, står som en lukket, gulpudset mur. I det indre er den lange fløj helt sammenbygget med forhuset til Løngangsstræde 24, idet alle etager har rum, der spænder igennem både forhus og tilbygning. Første og anden etage benyttes til pastoralseminarium, mens tredje etage og tagetagen indgår i forhusets præstebolig. Den korte fløj rummer i første etage et kapel i form af et næsten kvadratisk, uudsmykket rum, mens de øvre etager står i forbindelse med sidehuset til Farvergade 25 og anvendes til kontorer. Placering: Tilbygningen til Løngangsstræde 24 adskiller sig fra Aage Rafns øvrige arbejder. Rafn har her taget udgangspunkt i den eksisterende Vartovkarrés formsprog og gentaget dennes facadeskema på den nye tilføjelse. Murstenens farve og vinduesindfatningerne svarer til de ældre. Det oprindelige barokanlæg med 1800-talsændringer fremtræder som et homogent byggeri. Denne helhedsvirkning er respekteret i Rafns udvidelse. Tilbygningen lukker gården mod nordøst og er medvirkende til at give gårdsrummet en harmonisk karakter. Planforhold: I kommuneplan fra 1993 er bygningen beliggende i et område fastlagt til boliger og serviceerhverv. Ejendommen er desuden omfattet af byplan nr. 72, der udlægger området til kontor-, forretnings- og boligbebyggelse. Der er i december 1994 udarbejdet bydelsatlas for området. (Skov- og Naturstyrelsen, 1995).
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
15-11-1996
Begrundelse:
At tilbygningen til Løngangsstræde 24, opført 1930 ved arkitekt Aage Rafn, har de fremragende arkitektoniske værdier, der kan begrunde fredningen af en bygning under 100 år. Tilbygningen, der i det ydre er udformet med respekt for den ældre bebyggelse af henholdsvis arkitekt J.C. Krieger og arkitekt N.S. Nebelong, medvirker på afgørende vis til at skabe et sluttet og harmonisk gårdsrum i det allerede fredede anlæg.
Journal nr.:
912-101-0003

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-12-1977
Journal nr.:
66-15-421/0/76

Type:
Fredningspræcisering
Journal nr.:
911/101-0035

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
11-07-1918


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Farvergade 027, Vartov, Vester kv. 132 og 160. Farvearkæologisk undersøgelse. Vinduer til gårdsiden. 2 sider. Jørgen Høj Madsen/Nat.mus., Bevaringssektionen. Juni 1989.Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Løngangstræde 24
Fredet bygning Løngangstræde 24
Fredet bygning Farvergade 27

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap