Sag: H.C. Ørsteds Vej 54

H.C. Ørsteds Vej 054, Frederiksberg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
H.C. Ørsteds Vej 54
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
H.C. Ørsteds Vej 054
Kommune:
Frederiksberg
Omfang:

Etagehuset (1939 af Edvard Thomsen og Christen Ostenfeld) med følgende nagelfast inventar:

  1. "Den amerikanske seng" i lejlighed nr. 6.
  2. Køkkenbordet med indbygget strygebræt under bordpladen i lejlighederne nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8, samt med indbygget skærebræt under bordpladen til venstre for vasken i lejlighederne 3, 4 og 5.
  3. Køkkenoverskabet med glasskuffer forneden i lejlighederne nr. 3, 4 og 6.
  4. Lampen over køkkenoverskab i lejlighederne nr. 3, 5 og 6.
  5. Mælkelugen i lejlighed nr. 4 og nr. 5.

F. 1996.

Beskrivelse:
"Bygningen er opført som et betonhus med bærende tværskillevægge. Adgangen til lejligheder sker via altangange og adgangen hertil via et cylindrisk trappetårn. Den ikke bærende facade mod H.C.Ørstedsvej er udfyldt med glassten. Ejendommen rummede ved opførelsen otte lejligheder: seks etværelses og to toværelses. Videre er der i 1994 indrettet en penthouselejlighed i de tidligere pulter- og vaskerum i tagetagen. Pulterrummene er flyttet ned i kælderen. I stueetagen har fra opførelsen været posthus. Det oprindelige inventar er udskiftet. Boligerne er meget små, men forsynet med alskens sindrige og tekniske arrangementer - først og fremmest den ""amerikanske"" dobbeltseng, som stadig er bevaret i en af boligerne. Der er tidligt opført en tilbygning til posthuset. Gården er domineret af postbiler. Vedligeholdelsestilstand: Bygningen trænger til istandsættelse. F.eks. er altangange og gelændere nedslidte og mange af glasstenene revnede. Kommende lejere vil formentlig stille krav om modernisering af de mange bevarede oprindelige køkkener med deres sindrige indretninger og den sidste ""amerikanske"" seng trænger til en istandsættelse. Den nuværende og mangeårige ejer er syg. Han har indtil for få år siden selv boet i ejendommen og haft stor veneration overfor den. Der er overvejelser om at afhænde ejendommen. Et ejerskifte er altid farligt for en bevaringsværdig bygning og dette gælder specielt her, hvor ejendommen trænger til istandsættelse. Bygningshistorie: Som anført af ansøgeren er ""etagehuset et af den moderne arkitekturbevægelses mest markante byggerier i Danmark. Både i sit arkitektoniske udtryk og i sin konstruktion er byggeriet et af de banebrydende projekter i dansk arkitektur. Den brudte facadefront, dannet af de fremspringende altankarnapper, de transparente glasmurstensvægge, er en af de mest originale fra denne epoke. De synlige betonkonstruktioner og de bærende beton-tværvægge er en konstruktiv nydannelse fra den tid. Et smukt byggeri ..."" (Skov- og Naturstyrelsen, 1996)."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Begrundelse:
Skov- og Naturstyrelsen finder, at etagehuset H.C. Ørstedsvej 54 (1939 af arkitekt Edvard Thomsen og ingeniør Chr. Ostenfeld) har de fremragende kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde fredning af en bygning under 100 år. Etagehuset er et af den moderne arkitekturbevægelses mest markante byggerier i Danmark. Bygningen er et banebrydende funktionalistisk projekt - både i sit arkitektoniske formsprog og i sin konstruktion. Her skal især lægges mærke til gadesiden altankarnapper og glasfacade, gårdsidens altangange og trappetårn samt til de forskellige meget gennemarbejdede indvendige indretninger, som endnu er bevaret. Bygningen er original, meget gennemtegnet og regnes for et af arkitektens bedste arbejder (Skov- og Naturstyrelsen 1996).
Journal nr.:
911/147-0011


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning H.C. Ørsteds Vej 54A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap