Sag: Københavns Sygehjem

Rolighedsvej 23, Frederiksberg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Københavns Sygehjem
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rolighedsvej 23
Kommune:
Frederiksberg
Omfang:
Hovedfløjen mod Rolighedsvej med tre tværfløje mod nord (1857-59 af H.C. Stilling, midterfløjen mod nord tilføjet 1877-78). F. 1959.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Journal nr.:
6/59

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-04-1959
Journal nr.:
6/59


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Rolighedsvej 023, Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, matr.nr. 13ak, Frederiksberg. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 2 sider. Steen Eiler Rasmussen og Mogens Koch. Februar 1972.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Rolighedsvej 23

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap