Sag: Lorry

Allégade 5, 7, 9 og 11, Frederiksberg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lorry
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Allégade 5, 7, 9 og 11
Kommune:
Frederiksberg
Omfang:
Husrækken mod Allégade (nr. 5: 1860; nr. 7-9: 1700-tallet, senere ombygget; nr. 11: 1881). F. 1978.*
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
06-06-1978
Journal nr.:
66-16-6-78

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
24-01-1978
Journal nr.:
66-16-6/75


Omfattede bygninger: 4


Fredet bygning Allegade 11
Fredet bygning Allegade 7
Fredet bygning Allegade 9
Fredet bygning Allegade 5

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap