Sag: Vodroffsvej 2 A-B

Vodroffsvej 2 A-B, Frederiksberg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vodroffsvej 2 A-B
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vodroffsvej 2 A-B
Kommune:
Frederiksberg
Omfang:
Etageejendommen, betående af to sammenføjede hovedfløje på henholdsvis fem og seks etager (1929-30 af Kay Fisker og C.F. Møller). Fredet 1994.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-12-1994
Begrundelse:
"Bygningen udgør et sjældent fint eksempel på det danske etageboligbyggeri fra 1930'rne ""funktionelle tradition"". Bygningen repræsenterer det nybrud, der i denne periode finder sted inden for arkitekturen, ikke mindst boligbyggeriet. Bygningssynet finder derfor, at ejendommen både er af den kulturhistoriske og arkitektoniske værdi, der kan begrunde en fredning af en bygning under 100 år. (VAM, Skov- og Naturstyrelsen 1994). "
Journal nr.:
911/147-0003

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
17-03-1998
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/147-0008


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vodroffsvej 2A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap