Sag: M.G. Petersens Familiehave og Krøgers Have

Pile Allé 016-018, Frederiksberg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
M.G. Petersens Familiehave og Krøgers Have
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Pile Allé 016-018
Kommune:
Frederiksberg
Omfang:
Bindingsværksbygningen (ca. 1800). F. 1973.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-01-1973
Journal nr.:
684/72


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Pile Alle 18

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap