Sag: Frederiksberg Station

Solbjergvej 006, 008 og 010, Frederiksberg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Jernbanestation
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Frederiksberg Station
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Solbjergvej 006, 008 og 010
Kommune:
Frederiksberg
Omfang:
Den gl. hovedbygning, toilet- og pakhusbygningen med forbindelsesmure og den tidl. stationsforstanderbolig (1864 og 1870 af V.C.H. Wolf). F. 1992.
Beskrivelse:
Tinglyst bevaringsdeklaration af 10. juli 2006
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Jernbanestation
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Mur

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
10-07-2006
Begrundelse:
Journal nr.:
411/147-0004

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
10-07-2006
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-123/147-0002


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Solbjergvej 10
Fredet bygning Solbjergvej 6
Fredet bygning Solbjergvej 8

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap