Sag: Skolen på Duevej

Duevej 063, Frederiksberg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Skole
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Skolen på Duevej
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Duevej 063
Kommune:
Frederiksberg
Omfang:
Hovedbygningen, gymnastiksalen, inspektørboligen og skolegården med tilhørende mure (1905-06 af Valdemar Schmidt). F. 1996.
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Skole
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-09-1996
Journal nr.:
911/147-0005


Omfattede bygninger: 4


Fredet bygning Duevej 63
Fredet bygning Duevej 63
Fredet bygning Duevej 63
Fredet bygning Duevej 63

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap