Sag: Store Godthåb

Godthåbsvej 79 A-B, Frederiksberg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Store Godthåb
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Godthåbsvej 79 A-B
Kommune:
Frederiksberg
Omfang:
Hovedbygningen (1770), gartnerboligen (1792), staldbygningen (ca. 1850) samt gårdspladsens brolægning. F. 1954.*
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
06-01-1978
Journal nr.:
426/147-0004

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
21-09-1977
Journal nr.:
66-16-15/0/77

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-05-1954
Journal nr.:
6/54


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Godthåbsvej 79B
Fredet bygning Godthåbsvej 79A
Fredet bygning Godthåbsvej 79A

Fredede omgivelser: 1

Signatur Belægning, fortov


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap