Sag: Allégade 10 (fredning ophævet)

Allégade 10, Frederiksberg
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Kro / hotel
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Allégade 10 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Allégade 10
Kommune:
Frederiksberg
Omfang:
Forhuset (1855). F. 1977.* Ophævet 2015
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kro / hotel
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-09-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
625-16-17/85

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-08-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-16-10/75

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
10-02-2015
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset (1855) på Allegade 10, Frederiksberg Kommune, har de tilstrækkelige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fortsat fredning. Bygningens facade er velbevaret, og Kulturstyrelsen er opmærksom på, at der er tale om et traditionsrigt spise- og forlystelsessted med en lang historie. Styrelsen finder imidlertid, at en række bygningsændringer i afgørende grad har forringet fredningsværdierne. Det gælder således fjernelsen af hovedtrappen mod nord og indretningen af hotelværelser på 1. sal, der uden Kulturstyrelsens tilladelse er gennemført på en måde og med et materialevalg, der er uforeneligt med bygningens alder og oprindelige arkitektur. Det er ikke længere aflæseligt, at bygningen tidligere rummede ”Frederiksberg Selskabslokaler”. Dertil kommer indretningen af tagetagen til beboelse, der ligeledes er gennemført uden hensyntagen til bygningens alder og historie. I stueetagen er grundplanen opløst, og der eksisterer ingen klar afgrænsning mellem det fredede forhus, sidehuset og køkkentilbygningen. Kulturstyrelsen finder imidlertid, at Allegade 10 i det ydre fortsat har kulturhistorisk, arkitektonisk og miljømæssig værdi, og noterer sig, at bygningen er omfattet af en lokalplan med bevarende sigte.
Journal nr.:
2014-7.82.04/147-0001

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
24-06-2015
Journal nr.:
2014-7.82.04/147-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
24-06-2015
Journal nr.:
2014-7.82.04/147-0001


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 2 Allegade 10

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap