Sag: Materialgården

Frederiksberg Runddel 3 D-F, Frederiksberg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Materialgården
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Frederiksberg Runddel 3 D-F
Kommune:
Frederiksberg
Omfang:
Det trelængede, enetages, gulkalkede anlæg (slutningen af 1700-tallet og senere), gårdens brolægning samt hegnsmuren langs Runddelens nordside. F. 1979.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-12-1979
Journal nr.:
621-16-10/77


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Frederiksberg Runddel 3E
Fredet bygning Frederiksberg Runddel 3D

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap