Sag: Dronning Olgas Vej 19

Dronning Olgas Vej 019, Frederiksberg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Dronning Olgas Vej 19
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Dronning Olgas Vej 019
Kommune:
Frederiksberg
Omfang:
Villaen (1887 af Niels Rasmussen og S.F. Schougaard). F. 1996.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
26-09-1996
Begrundelse:
"Villaen, der sammen med sin spejlvendte nabo danner en fin og uadskillelig helhed, er et intakt eksempel på det tidlige villabyggeri på Frederiksberg, hvor vidt forskellige stilarter kom til udtryk i bogerskabets huse: her illusionen om den landlige, rustikke idyl, afspejlet i facadens asymmetriske udformning, de maleriske karnapper og småkviste og de røde og grønne skodder mod havesiden og de dekorative, røde tre-""tunger"" langs tagudhæng og vinduer. (Skov- og Naturstyrelsen 1996). "
Journal nr.:
911/147-0002

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
05-08-1996
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/147-0007


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Dronning Olgas Vej 19

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap