Sag: Rolighed, Mariendal (tidl.)

Rolighedsvej 21, Frederiksberg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
7
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Rolighed, Mariendal (tidl.)
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rolighedsvej 21
Kommune:
Frederiksberg
Omfang:
Hovedbygningen (ca. 1770) og bygningerne omkring gårdspladsen nord for denne.
Fredet 1918.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
7
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-07-1918
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
09-11-2017
Journal nr.:
17/07228


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
"Rolighedsvej 021, ""Rolighed"", matr.nr. 13al, Frederiksberg. Bygningsarkivalsk undersøgelse. Udskrifter af brandtaxationer m.m. Mappe med ca. 50 håndskrevne sider. Usigneret. Udateret. Rolighedsvej 021, ""Rolighed"", matr.nr. 13al, Frederiksberg. Summarisk bygningsarkæologisk redegørelse. 3 sider. Mogens Koch. August 1965. Rolighedsvej 021, ""Rolighed"", matr.nr. 13al, Frederiksberg. Farvearkæologisk undersøgelse. Stukværk i stueetagen. 3 sider. Jørgen Høj Madsen. September 1969. "Omfattede bygninger: 7


Fredet bygning Rolighedsvej 21A
Fredet bygning Rolighedsvej 21
Fredet bygning Rolighedsvej 21G
Fredet bygning Rolighedsvej 21D
Fredet bygning Rolighedsvej 21
Fredet bygning Rolighedsvej 21H
Fredet bygning Rolighedsvej 21E

Fredede omgivelser: 5

Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap