Sag: Den Kongelige Porcelænsfabriks tidl. direktørbolig

Steen Blichers Vej 25, Frederiksberg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den Kongelige Porcelænsfabriks tidl. direktørbolig
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Steen Blichers Vej 25
Kommune:
Frederiksberg
Omfang:
Den Kongelige Porcelænsfabriks tidligere direktørbolig med tilhørende terrasse (opført 1905 af Anton Rosen). F. 2004.
Beskrivelse:
"Beskrivelse af ejendommen ved fredningstidspunktet jvf. materiale til Bygningssynets møde den 21. maj 2003. Anton Rosens tidligere direktørbolig er placeret umiddelbart sydøst for Den Kongelige Porcelænsfabrik, omgivet af en ældre have med høje trådnetshegn mod de omgivende naboer. Villaen fremstår som en to etager høj, næsten kubisk, hvidpudset bygning i neobarok stil med en høj, refendfuget sokkel og et pyramidialt, sort teglhængt tag med en enkelt skorsten. En gråmalet cordongesims og en do. hovedgesims bryder de hvide flader. Huset har mod nord et lille vindfang, tilføjet i 1938 og sammenbygget med en fremskudt, flerekantet karnapstue, mod syd ses en overdækket, oprindelig havestue og mod øst en fladtaget tilbygning tilbygning fra 1938, men udført i samme stil som den ældre villa. Villaen har desuden mod nord en mindre balkon over karnapstuen og mod syd en større balkon med jernrækværk mellem granitborner og med en stentrappe til den lavere liggende have. Villaen har bevaret den oprindelige indgangsdør med fyldinger og glas, der er flyttet fra den oprindelige placering i nordsiden og ud i vindfanget, desuden de oprindelige, småsprossede terrassedøre mod syd - på førstesalen med tilhørende skodder - og overalt de oprindelige, småsprossede vinduer - alle med hvidmalet træværk - der med deres forskellige formater tilfører villaen en tilsigtet malerisk asymmetri. Hertil kommer, at man har bevaret Anton Rosens mange dekorative detaljer - balkonernes smedjernsrækværk samt de mange, fine detaljer i sandsten, placeret rundt omkring på bygningen. Indvendigt har villaen i de store træk bevaret den oprindelige planløsning. I stueetagen har man som fornævnt tilføjet et mindre vindfang hvorfra man træder ind i den centralt placerede, dobbelthøje hall med hjørnekamin. Heromkring grupperer husets stuer sig: Mod vest det langstrakte tidligere herreværelse med en flerekantet karnap, mod syd den tidligere dagligstue og kabinet (der i dag er sammenlagt til ét rum) og mod øst spisestuen med tilhørende anrettergang og trappe til husets ""tyende"". Fra anrettergangen er der i dag adgang til den omtalte tilbygning med et nyere køkken, som har erstattet det oprindelige, nu nedtagne køkken í kælderen. Fra hall´en er der ad en to-løbet trappe adgang til husets første sal, hvor de tildigere soveværelser er placeret omkring den engelsk inspirerede ""landing"" eller balkon med direkte kig ned i stueetagens hall. Soveværelserne er hovedsageligt opretholdt i deres oprindelige form, og fungerer som kontorer. Dog er de tidligere gæste- og pigeværelser i etagens sydøstligste del sammenlagt til ét større kontor, hidtil for Royal Scandinavias direktør. Indvendigt fremtræder villaen overalt meget intakt og vel vedligeholdt. Overalt ses de oprindelige parketgulve, i hall´en lagt i et geometrisk mønster, foruden de oprindelige, pudsede stuklofter og de oprindelige, meget fine og ødsle snedkerarbejder: Fyldingsdøre, vægpaneler, rækværk ved trappen og omkring førstesalens balkon, indbyggede skabe og køkkenelementer i anrettergangen. Hertil kommer hall´ens døre med glas og dens originale hjørnekamin med glaserede teglsten i lyst og mørkeblåt. Vedligeholdelsestilstand: Grundet en igangværende istandsættelse, hvor man er startet indvendigt, fremstår husets indre meget vel vedligeholdt, hvorimod det ydre fremtræder mere nedslidt og med behov for facaderenovering og maling af træværk samt istandsættelse af terrassen mod syd. Planbestemmelser: Kommuneatlas: Villaen har i Frederiksberg Kommuneatlas høj bevaringsværdi."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Bebyggelsestype:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
27-10-2004
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-112/147-0004


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Porcelænshaven 7

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap