Sag: Pile Allé 2

Pile Allé 2, Frederiksberg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Pile Allé 2
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Pile Allé 2
Kommune:
Frederiksberg
Omfang:
Hjørnebygningen (1863 og senere) med hegnsmuren langs Runddelens sydside. F. 1977.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Mur

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-09-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-16-24/77

Type:
Bevaringsdeklaration
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Pile Alle 2

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap