Sag: P. Andersens Vandtårn

P. Andersensvej 003, Frederiksberg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vandtårn
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
P. Andersens Vandtårn
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
P. Andersensvej 003
Kommune:
Frederiksberg
Omfang:
Vandtårnet (1877 af Vilhelm Tvede). F. 1991.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vandtårn
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
09-04-1991
Begrundelse:
Bygningssynet indstillede vandtårnet til fredning på grund af dets væsentlige arkitektoniske kvaliteter.
Journal nr.:
411/147-0003


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning P. Andersens Vej 17

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap