Sag: Toftager

Surhavevej 24, Vejen
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Toftager
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Surhavevej 24
Kommune:
Vejen
Omfang:
Hovedbygningen (ca. 1860) og den trelængede avlsgård (af Peder Holden Hansen) samt den brolagte gårdsplads. F. 1979.*
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-10-1986
Journal nr.:
625-9-26/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-10-1979
Journal nr.:
66-9-105/77


Omfattede bygninger: 4


Fredet bygning Surhavevej 24
Fredet bygning Surhavevej 24
Fredet bygning Surhavevej 24
Fredet bygning Surhavevej 24

Fredede omgivelser: 2

Signatur Belægning, fortov
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap