Sag: Badstuevælen 3

Badstuevælen 3, Dragør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Badstuevælen 3
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Badstuevælen 3
Kommune:
Dragør
Omfang:
Forhuset mod Lillegade (ca. 1840). F. 1965.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-11-1965
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
12-11-1996
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/155-0002


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Badstuevælen nr. 003, matr.nr. 66, Dragør by, Drøgør. Bygningshistorisk og -arkivalsk undersøgelse. 50 sider inkl. tegninger, fotografier m.m. Semesteropgave ved Byggeteknisk Højskole, København. Peter Thorn og Niels-Erik Karlsson. 1975.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Badstuevælen 3

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap