Sag: Jens Eyberts Plads 3

Jens Eyberts Plads 3, Dragør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Jens Eyberts Plads 3
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Jens Eyberts Plads 3
Kommune:
Dragør
Omfang:
Den nordre bygning (før 1793). F. 1950.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Jens Eyberts Plads 3

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap