Sag: Byskriverstræde 5

Byskriverstræde 5, Dragør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Byskriverstræde 5
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Byskriverstræde 5
Kommune:
Dragør
Omfang:
Hovedhuset (1784 og senere). F. 1964.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
08-05-1981
Begrundelse:
Journal nr.:
625-1-25/81

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-10-1964
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Byskriverstræde 5

Fredede omgivelser: 0



Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap