Sag: Blegerstræde 16 A og Rønne Allé 28

Blegerstræde 16 A og Rønne Allé 28, Dragør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Blegerstræde 16 A og Rønne Allé 28
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Blegerstræde 16 A og Rønne Allé 28
Kommune:
Dragør
Omfang:
Hovedhuset (1796). F. 1945.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
02-07-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
12-03-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Blegerstræde 16
Fredet bygning Rønne Alle 28

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap