Sag: Von Ostensgade 27

Von Ostensgade 27, Dragør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Von Ostensgade 27
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Von Ostensgade 27
Kommune:
Dragør
Omfang:
Hjørnebygningen (1700-tallet og senere). F. 1985.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-01-1986
Begrundelse:
Journal nr.:
625-1-66/85

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-12-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
621-1-59/85


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Von Ostensgade 27

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap