Sag: Byskriverstræde 7

Byskriverstræde 7, Dragør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Byskriverstræde 7
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Byskriverstræde 7
Kommune:
Dragør
Omfang:
Hovedhuset (ca. 1796). F. 1984.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Byskriverstræde 7

Fredede omgivelser: 0



Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap