Sag: Bjergerlav 11

Bjergerlav 11, Dragør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Bjergerlav 11
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bjergerlav 11
Kommune:
Dragør
Omfang:
Forhuset (1700-tallet). F. 1950.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-05-1986
Begrundelse:
Journal nr.:
625-1-71/86

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Bjergerlav 11

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap