Sag: Christian Mølstedsgade 3

Christian Mølstedsgade 3, Dragør
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Christian Mølstedsgade 3
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Christian Mølstedsgade 3
Kommune:
Dragør
Omfang:
Hovedhuset (1700-tallet). F. 1944.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-03-1944
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Chr Mølstedsgade 3

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap