Sag: Krathusvej 2

Krathusvej 002, tidl. Ørnekulsvej 14, Gentofte
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Krathusvej 2
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Krathusvej 002, tidl. Ørnekulsvej 14
Kommune:
Gentofte
Omfang:
Villaen med havemur ud mod Ørnekulsvej (1916 af Ivar Bentsen for billedhugger Kai Nielsen). F. 1992.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Mur

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
09-09-1994
Begrundelse:
Journal nr.:
926/157-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-01-1992
Begrundelse:
Bygningssynet fandt, at villaen, opført 1914-17 ved arkitekt Ivar Bentsen for billedhugger Kai Nielsen, har de særlige arkitektoniske kvaliteter, der begrunder fredningen af en bygning, som endnu ikke er 100 år gammel. Husets interiør fremtræder stort set intakt fra opførelsen. Med sin enkle bygningskrop og rige klassicistiske detaljering i udformning og udsmykning har huset stor æstetisk værdi.
Journal nr.:
411/157-0012


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Krathusvej 2

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap