Sag: Brogårdsvej 72

Brogårdsvej 72, Gentofte
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Brogårdsvej 72
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Brogårdsvej 72
Kommune:
Gentofte
Omfang:
Villaen (1937 af Poul Henningsen). Fredet 1995.*
Beskrivelse:
Den lave og langstrakte, én-etages villa med kælder er opført på en skrånende grund, hvis terrænfald afspejles i bygningens og tagets fald. Huset indeholder i facaden mod sydvest flere forskydninger, som er udnyttet til en terrasse med en udvendig pejs. Højest på grunden - mod nord - ligger soveværelse og arbejdsværelse omkring et badeværelse. I arbejdsværelset er mod nord et mindre ateliervindue. Et par trin nede syd for arbejdsværelset ligger opholdsstuen med hjørnevindue mod sydvest og pejs i det nordvestlige hjørne. Igen et par trin nede ligger forstue, spisestue og køkken. Længere mod syd og igen et par trin nede kommer værelser til en søn og en husbestyrerinde, så et badeværelse og sidst værelser til en datter og en gæst (ofte Otto Gelsted). Alle funktioner er samlet omkring en smal gang (linie), som på grund af de mange trappetrin får en vis monumental virkning. Adgangen til husets sydlige del (gæst, børn og husbestyrerinde) kan foregå ad en smal trappe på villaens sydfacade. Husets samlingspunkt - for såvel forældreafdelingen mod nord, som for afdelingen for børn, gæster og ansatte mod syd - er spisestue og køkken. Under den sydlige del af bygningen er en kælder. Adgangen hertil sker enten direkte fra haven eller fra køkkenet. Villaen er bygget af de af PH senere så ofte anvendte K.H. betonblokke, som udvendig står ubehandlede og indvendig er beklædt med korkplader. Det skrånende tag er dækket med tagpap og isoleret med tangmåtter. Jernvinduer, radiatorer og dørhængsler o.lign., der kan ruste, er malet med rød blymønje. I vindueslysningerne er opsat røde fliser. Som kontrast hertil indgår en blå farve i alle dørindfatninger. Tilstand: Villaen er stor set intakt. I køkkenet er dog i 1952 gennemført visse ændringer samt en udskiftning af køkkeninventaret. Jerndøre og -vinduer er bevaret. Oprindelige røde og blå farver er bibeholdt, og i soveværelsets skab kan endnu ses rester af et oprindeligt tapet af Axel Salto. (Skov- og Naturstyrelsen, 1995).
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-12-1995
Begrundelse:
At villaen, Brogårdsvej 72 (1937 af Poul Henningsen) har den fremragende værdi, der kan begrunde fredning af en bygning under 100 år. Begrundelsen herfor er et ønske om at sikre een af PH's bygninger for eftertiden. Det Særlige Bygningssyn finder, at Brogårdsvej 72 er en god repræsentant for hans arkitekturopfattelse, hans ikke konventionelle organisation af rummene samt for tidens byggeskik. (Skov- og Natustyrelsen 1995).
Journal nr.:
911/157-0008

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
12-12-1996
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/157-0004


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Brogårdsvej 72

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap