Sag: Charlottenlund Slot

Jægersborg Allé 001 A, Gentofte
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Slot
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Charlottenlund Slot
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Jægersborg Allé 001 A
Kommune:
Gentofte
Omfang:
Hovedbygningen (de midterste ni fag 1730-33 af Johan Cornelius Krieger; kuplen og tilbygningerne i nord og syd 1880-81 af Ferdinand Meldahl). F. 1918.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Slot
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Jægersborg Allè 001, Charlottenlund Slot, matr.nr. 1a, Charlottenlund, Ordrup. Farvearkæologisk undersøgelse. Riddersalen. 3 sider samt fotografier (2 optagelser). Jørgen Høj Madsen/Nat.mus., Farvekonserveringen. September 1984. Jægersborg Allé 1 Charlottenlund Slot Matr.nr. 1a, Charlottenlund Arkæologisk Registrering af facaderne 22 sider Arkitektfirmaet Mikkelsen 1. juli 1996Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Jægersborg Alle 1A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap