Sag: Ordrup Station

Ordrup Station 1 (tidl. Schioldannsvej 21), Gentofte
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Jernbanestation
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ordrup Station
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Ordrup Station 1 (tidl. Schioldannsvej 21)
Kommune:
Gentofte
Omfang:
Hovedbygningen med tilhørende gårdsplads og trappeanlæg (1924 af K.T. Seest). F. 1992.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Jernbanestation
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Villakvarter/parcelhusområde
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Begrundelse:
Journal nr.:
411/157-0003

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
15-07-2005
Begrundelse:
Fredningen omfatter herefter: Hovvedbygningen med tilhørende gårdsplads og trappeanlæg
Journal nr.:
2003-115/157-0003

Begrundelse:


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Ordrup Station, Schioldannsvej 21 Matr.nr. 125a, Ordrup Farvearlæologisk undersøgelse Nationalmuseet 2 sider November 1994Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Ordrup Station 1

Fredede omgivelser: 1

Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap