Sag: Emiliekilde

Strandvejen ved Emiliekildevej, Gentofte
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Monument / støtte
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Emiliekilde
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Strandvejen ved Emiliekildevej
Kommune:
Gentofte
Omfang:
Mindestøtten (1780 af Nicolai Abildgaard) med fundament og bagmure af granit.
Fredet 1918.
Beskrivelse:
Mindestøtten Emiliekilde står ved Strandvejen og Emiliekildevej i Klampenborg nord for København.

Mindestøtten er en firkantet 5,7 meter høj søjle, der ligesom den foranliggende trappe og bagvedliggende halvmur, er opført af rød granit. Søjlens sokkel har en rundbuet åbning indtil en kilde, der springer ud gennem et lille rør. Øverst er søjlen afsluttet af en hvid marmorsten, med inskriptionen ”EMILIA´S KILDE” herover findes en tandsnitsgesims og en urne af sandsten. Midt på søjlen findes en hvid marmortavle hvori et digt er indhugget. Dog er skriften i dag noget utydelig.

Stenens inskription:
"Emilie. Her vankede du eengang
agh for længst ey meer
helligt er det sted dy yndede
uskyldighed himlens uskyldighed
opfyldte hiertet ved dit navn
og hvo som elsket
nævne det med taarer
Anno 1780"
Bygningshistorie:
Monumentet er rejst, i 1782 af den dansk-tyske lensgreve og politiker Ernst Heinrich von Schimmelmann, som mindesmærke over hans første hustru, Emilie Caroline.

Ernst og Emilie blev gift i 1775 i Ahrensburg. De boede i København men tilbragte somrene på det nærliggende landsted Sølyst. Emilie, der var født Rantzau i 1752, døde 6. februar 1780 af tuberkulose efter kun fem års ægteskab.

Mindestøtten er tegnet i 1780 af Nicolai Abildgaard, og digtet er forfattet af Christen Henriksen Pram. Gennem tiden har Emilie´s Kilde været en vigtig del af romantikkens kultur og er afbildet på adskillige guldaldermalerier.
kilder:
50 Palæer og landsteder, Sys Hartmann, Gyldendal 1976.
Den store danske Encyklopædi, Gyldendals forlag.
Miljømæssig værdi:

Den miljømæssige værdi knytter sig til mindestøttens placering ved Søholm, der afspejler at dette er et personligt mindesmærke tæt på familiens sommerbolig, dog placeret i udkanten af haven, således at også offentligheden kan besøge Emilieskilde. Hertil kommer værdien ved den høje placering i landskabet, hvilket giver en idyllisk og smuk udsigt over Øresund.

Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi for Emiliekilde knytter sig til støttens funktion som mindesmærke for Emilie Schimmelmann, hvilket kan aflæses i stenens inskription samt den øverst placerede urne. Hertil kommer at mindestøtten fortæller om datidens praksis med at rejse mindesmærker blandt det bedre borgerskab.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi relaterer sig til udførelsen i klassicistisk stil, med en stram symmetri og anvendelsen af geometriske og klassiske former fra antikken, herunder rette vinkler, vandrette bånd og tandsnitsgesims. Tillige har den bagved liggende mur værdi for støttens komposition da dennes langstrakte form opvejer støttens højde, og får monumentet til fysisk og visuelt at virke større.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig til Emiliekildes udførelse i marmor og granit samt til alle detaljer, herunder kilden, stenenes inskription, urnen på toppen samt den brede trappe og den bagvedliggende mur i granit.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
1
Komplekstype:
Monument / støtte
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-07-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Emiliekildevej 0

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap